רכישת כרטיסים

תערוכה

לשהות עם השאלה

התערוכה לשהות עם השאלה ממפה אסטרטגיות חדשות של פעולה בתוך עולם משתנה תדיר.

התערוכה לשהות עם השאלה ממפה אסטרטגיות חדשות של פעולה בתוך עולם משתנה תדיר. ההצעה המרכזית של התערוכה היא האפשרות הלא פשוטה לחיות בתוך הלא נודע, לשהות עם השאלה ולא לנסות לפתור, לעקוף או לנצח אותה — אי הסדר כאן כדי להישאר. כעת ניתן לייצר כלים או כיווני מחשבה חדשים שיעזרו לנו להיות נוכחים במציאות המעורערת ולחיות בתוך אי הוודאות. העבודות בתערוכה מקיימות סביבות הפעלה עבור הצופה במגוון מדיומים: וידאו, מיצב, רישום, סאונד ופיסול, ומחוללות מרחב פעיל של למידה והתבוננות. הצופה אינו פסיבי, אלא נמצא במצב של לימוד דרך הפרקטיקות השונות שעבודות האמנות מקיימות. זהו מרחב אנרגטי של שינוי המוצא את דרכו אל הצופה.

צרו איתנו קשר
צרו איתנו קשר